Vår verksamhet och miljö

Vår verksamhet

Vår miljö

Kooperativet består av två avdelningar, Solen för de större barnen och Månen för de mindre.

 

På Bergatrollet arbetar idag personal med stor erfarenhet. En förskollärare, två barnskötare och en köksansvarig.

 

Eftersom vi har naturen och skogen alldeles utanför dörren vistas vi mycket ute. Här har barnen tillgång till elljusspår, ishockeyrink, fotbollsplan, pulkabackar, bäckar, stenar och mycket annat som vi ofta besöker och utforskar.

 

På gården finns det bl a gungor, rutschkanor, sandlådor, linbana och klätterställning.

 

Inomhus har vi flera olika rum, däribland lekhall, matterum, vattenlek, dockvrå och matsal för att nämna några.

 

Utöver detta har vi också tillgång till en gymnastiksal där barnen får träna sina motoriska färdigheter.

 

Vi strävar efter att förändra och förbättr miljöerna både inomhus och utomhus med jämna mellanrum, dels för att de ska passa barnens behov men även för att det ska vara stimulerande

miljöer för barnen att vistas i.