Vad är ett kooperativ?

Ett kooperativ drivs av dess medlemmar.

Det innebär att vi som föräldrar driver verksamheten genom att vara

arbetsgivare, sköta ekonomin och vara med i det

pedagogiska arbetet i barngruppen.

 

Att ha sitt/sina barn på en kooperativ förskola

innebär att du har möjlighet att vara med och påverka

förskolans verksamhet och miljö.

Du får själv delta i verksamheten genom så

kallad kvalitetstid, tidigare kallad föräldraplikt.

 

Detta innebär också att man får ta del av den

gemenskap som skapas på en förskola där vi har många

gemensamma aktiviteter för

föräldrar, barn och personal.