Föräldrakooperativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår förskola är ett föräldrakooperativ vilket innebär att föräldrarna är medlemmar.

Detta betyder att vi som föräldrar driver verksamheten genom att vara arbetsgivare, sköta ekonomin och vara med i det pedagogiska arbetet i barngruppen. Alla föräldrar är gemensamt ansvariga för verksamheten fungerar.

 

Det innebär att man tar på sig att:

 

  • Delta i möten ca en gång / månad
  • Ta styrelseuppdrag
  • Göra 16 timmars arbetsplikt (föräldradagar) / termin och familj
  • Delta i storstädning två gånger / år inomhus
  • Vara med på fixardagarna utomhus som vi har en på våren och en på hösten
  • Delta i olika familjeaktiviteter

 

I gengäld får du som förälder:

 

  • Vara med och påverka den dagliga verksamheten och miljön
  • Delta i verksamheten genom föräldradagarna
  • Att man får ta del av en gemenskap som skapas på en förskola där vi har  många gemensamma aktiviteter för föräldrar, barn och personal.
  • Vi har 20% lägre avgift jämfört med kommunal barnomsorg.

 

Det viktigaste är ändå att vi alla är med och påverkar så att våra barn får ett bra och roligt ställe att vistas på tillsammans med vår personal.

 

Bergatrollet.nu © 2010 •info@bergatrollet.nu• Tel: 0563 - 242 60